Elmot LTD.
Kosciuszki 2, 86-170 Nowe
production:
Kopytkowo 27, 83-230 Smetowo Graniczne

NIP: 559 18 08 876

www.elmot.com.pl          elmot@elmot.com.pl

                                                                           tel: +48 58 536 98 16