Preschool Salem

Salem, Szwecja 2015r.

Obiekt znajdujący się w szwedzkiej gminie Salem składa się z 40 modułów o powierzchni 1200m². Projekt jest potwierdzeniem szerokich możliwości jakie daje zastosowania technologii modułowej. Klasyczna forma i dach z ceramicznej dachówki były niezbędne w celu nawiązania do architektury sąsiadującego z obiektem 100-letniego budynku szkoły.